Facit – vad är rätt svar?

Tipsa gärna en vän om att göra quizet också! Länken till quizet är omskogen.se/#quiz

Fråga 1: Var 100:e träd som huggs ner i hela världen görs till produkter åt ett visst företag – vilket?

Rätt svar: Ikea

Fråga 2: Vilket är det vanligaste trädet i Sverige?

Rätt svar: Gran

Fråga 3: Världens äldsta träd, Old Tjikko, finns i Dalarna. Hur gammalt är trädet?

Rätt svar: 9 500 år

Fråga 4: Hur många arter är rödlistade det vill säga att deras naturliga livsmiljö har förstörts så att deras överlevnad är hotad?

Rätt svar: 1800 arter

Fråga 5: Hur många vitryggiga hackspettar finns det kvar i Sverige?

Rätt svar: 25 individer

Fråga 6: Hur stor procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från utdikade våtmarker?

Rätt svar: 20 %

Fråga 7: Vad kallas det när man styckar upp en skog i mindre och osammanhängande delar?

Rätt svar: Fragmentering

Fråga 8: På vilken bild ser du en skog?

Rätt svar: Bild 1 (Fotograf: Rolf Harbom)