Lösningen, del 1: Naturens överlevnad framför kortsiktig ekonomisk vinning

Naturens överlevnad måste gå före kortsiktig ekonomisk vinning. Skogsbruket måste vara långsiktigt och anpassas så att alla djur och växter kan leva. Vi måste ha mer riktig skog och mindre trädplantage.

 

Skogsbolagen säger att vi har mer skog idag än på 100 år. Det är tyvärr inte riktigt sant. I själva verket har vi fler trädplantage än någonsin, och det finns knappt några riktiga skogar kvar.

 

Urskog kallas skog som aldrig påverkats av människan. Naturskog kallas skog som har fått stå orörd av människan så länge att den börjar bli som en urskog igen. Det tar oftast ungefär 150 år att återskapa en riktig skog som mår bra igen efter att den brukats hårt av människan. Trädplantage huggs idag ner redan efter ungefär 80 år. En skog är så mycket mer än bara träd. I en skog finns det stor biologisk mångfald med många olika djur, växter och andra arter som lever i samspel med varandra.

 

Fältbiologerna vill att vi ska skydda alla kvarvarande riktiga skogar så att så många arter som möjligt får finnas kvar. För att göra detta måste Sverige avsätta mer resurser för att långsiktigt skydda skog. Ett steg på vägen är en fond där avgifter för skövling går till skogsägare som skyddar skog med höga naturvärden.

 

Här kan du läsa mer om Sveriges miljömål kring levande skogar:
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/