Lösningen, del 2: Riktiga skogar är det bästa för klimatet

Riktiga skogar är det bästa för klimatet. Skogar och våtmarker som får finnas kvar och bli gamla lagrar växthusgaser i marken. När man skövlar träd och torkar ut våtmarker hamnar växthusgaserna i luften vilket påskyndar klimatförändringarna.

 

Träd och våtmarker lagrar koldioxid och andra växhusgaser. När man hugger ner träd och använder dem till bränsle, papper eller andra kortlivade produkter så hamnar växthusgaserna i luften och förvärrar klimatkrisen. Skogsbolagen säger att trädplantage tar upp koldioxiden igen när träden växer, men tiden det tar för träden att växa upp igen har vi inte för att hinna lösa klimatkrisen. Träd binder också mycket växthusgaser i marken som släpps ut när de skövlas och blir till kalhyggen. När skogsbolagen räknar hur mycket koldioxidutsläpp som tas upp av deras trädplantage så räknar de oftast också in de riktiga skogarna med mycket liv och våtmarker, vilket gör att siffrorna blir vilseledande.

 

De senaste 100 åren har en fjärdedel av alla våtmarker i Sverige förstörts på grund av utdikning, vilket betyder att man gör diken som torkar ut marken för att kunna odla träd och annat. Förutom att många djur och växter är beroende av våtmarker så är våtmarkerna också väldigt bra på att binda växthusgaser och hejda klimatförändringarna.

 

Fältbiologerna vill att Sverige tar ett helhetsgrepp kring vad skogen ska användas till. Den räcker inte till biobränslen och slit-och-släng-förpackningar. Dagens skogsbruk är inte klimatsmart.

 

Läs Jordbruksverkets rapport om utsläpp av växthusgaser här: https://www2.jordbruksverket.se/download/18.64f2616c14acd372c5c4391c/1420810674894/ra14_24.pdf

 

Läs mer om skogsbruk på utdikade våtmarker här: https://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/daligt-for-klimatet-med-granskog-pa-dikade-torvmarker-.cid1585114