Lösningen, del 4: Vägra kalhygge

Naturen har inte möjlighet att återhämta sig när man utplånar ett helt område och hugger ner alla träd på en gång. En del skogsägare jobbar med metoder som inte är skadliga – ställ krav på att fler ska göra som dem.

 

Ett kalhygge är ett område där alla eller nästan alla träd har skövlats samtidigt. Då rivs också marken upp av stora skogsmaskiner och livsmiljön för djur, växter och andra arter förstörs. Samtidigt spyr kalhygget ut både den koldioxid som träden lagrat i sig själva och i marken. Detta är det vanligaste sättet att bruka skogen på för att producera virke och pappersmassa idag. Efter att skogsbolagen tagit ner alla träd planterar de sedan träd av samma ålder och sort.

 

Det finns dock skogsägare som framgångsrikt jobbar på andra sätt och kommersiella aktörer som tar etiskt ansvar för skogen. Fler vill göra mer för att arbeta på ett sätt som är mindre skadligt. Genom att bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk och inte kalavverka kan skogsägare undvika att förbruka skogen helt. Skogen måste finnas kvar även i framtiden.

 

Fältbiologerna vill att alla skogsägare ska styra om till metoder som inte skapar kalhyggen. De metoder som används ska vara anpassade efter vad som passar bäst i skogsområdenas naturliga förhållanden.

 

Här kan du läsa mer om kalhyggesfritt skogsbruk: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hyggesfritt-skogsbruk/